٩(๏̮͡๏)۶ Mỹ Hưng

A whole new world is waiting, it's mine for the taking. I know I can make it. Today my life begins.

[Pronunciation] Phát âm các âm “s” , “es” , “ed”

Leave a comment

1. The pronunciation of the ending “s/es” (cách đọc âm cuối “s/es”)

Phụ âm cuối “s” thường xuất hiện trong các danh từ dạng số nhiều và động từ chia ở thì hiện tại đơn với chủ nghữ là ngôi thứ 3 số ít.

Có 3 cách phát âm phụ âm cuối “s” như sau:

/s/ /iz/ /z/
Khi từ có tận cùng là các phụ âm vô thanh /t/, /p/, /f/, /k/, /ð/ Khi từ có tận cùng là các âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường có tận cùng là các chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ge) Khi từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại
E.g.

Units /ju:nits/

Stops / stɒps/

Topics /tɒpiks/

Laughes / lɑ:fs/

Breathes / bri:ðs/

E.g.

Classes / klɑ:siz/

washes /wɒ∫iz/

Watches / wɒt∫iz/

Changes /t∫eindʒiz/

E.g.

Plays / pleiz/

Bags / bægz/

speeds / spi:dz/

 

2. The pronunciation of –ed endings (cách đọc âm cuối –ed)

Đuôi –ed xuất hiện trong động từ có quy tắc chia ở quá khứ hoặc quá khứ phân từ.

Cách phát âm đuôi –ed như sau:

/id/ hoặc /əd/ /t/ /d/
Khi động từ có tận cùng là phụ âm /t/, /d/ Khi động từ tận cùng bằng phụ âm vô thanh /p/, /f/, /k/, /s/, /∫/, /ʧ/ Khi động từ tận cùng là các nguyên âm và các phụ âm còn lại
Wanted / wɒntid /

Needed / ni:did /

Stoped / stɒpt /

Laughed / lɑ:ft /

Cooked / kʊkt /

Sentenced / entənst /

Washed / wɒ∫t /

Watched / wɒt∫t /

Played / pleid /

Opened /əʊpənd /

 

Một số trường hợp ngoại lệ:

Một số từ kết thúc bằng –ed được dùng làm tính từ, đuôi –ed được phát âm là /id/:

Aged / eidʒid / Cao tuổi. lớn tuổi
Blessed /blesid / Thần thánh, thiêng liêng
Crooked /krʊkid / Cong, oằn, vặn vẹo
Dogged /dɒgid / Gan góc, gan lì, bền bì
Naked /neikid / Trơ trụi, trần truồng
Learned /lɜ:nid / Có học thức, thông thái, uyên bác
Ragged /rægid / Rách tả tơi, bù xù
Wicked /wikid / Tinh quái, ranh mãnh, nguy hại
Wretched /ret∫id / Khốn khổ, bần cùng, tồi tệ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s