٩(๏̮͡๏)۶ Mỹ Hưng

A whole new world is waiting, it's mine for the taking. I know I can make it. Today my life begins.

Một số ngữ động từ thường gặp

Leave a comment

Những động từ kết hợp với 1, 2 hoặc đôi khi 3 giới từ, khi kết hợp ở dạng như vậy ngữ nghĩa của chúng thay đổi hẳn so với nghĩa ban đầu.

 • To break off: chấm dứt, cắt đứt, đoạn tuyệt.
 • To bring up: nêu ra, đưa lên một vấn đề
 • To call on: yêu cầu / đến thăm
 • To care for: thích / trông nom, săn sóc (look after)
 • To check out (of/from) a library: mượn sách ở thư viện về
 • To check out: điều tra, xem xét.
 • To check out (of): làm thủ tục để ra (khách sạn, sân bay) <> check in.
 • To check (up) on: điều tra, xem xét.
 • To close in (on): tiến lại gần, chạy lại gần
 • To come along with: đi cùng với
 • To count on = depend on = rely on
 • To come down with: mắc phải một căn bệnh
 • Do away with = get rid of: tống khứ, loại bỏ, trừ khử
 • To daw up = to draft: soạn thảo (một kế hoạch, một hợp đồng)
 • To drop out of = to withdraw from: bỏ (đặc biệt là bỏ học giữa chừng)
 • To figure out: Hình dung ra được, hiểu được.
 • To find out: khám phá ra, phát hiện ra.
 • To get by: Lần hồi qua ngày, sống sót qua được
 • To get through with: kết thúc
 • To get through to: thông tin được cho ai, gọi được cho (điện thoại), tìm cách làm cho hiểu
 • To get up: dậy/ tổ chức.
 • To give up: bỏ, từ bỏ
 • To go along with: đồng ý với
 • To hold on to: vẫn giữ vững, duy trì
 • To hold up: cướp / vẫn giữ vững, vẫn duy trì, vẫn sống bình thường, vẫn dùng được (bất chấp sức ép bên ngoài hoặc sử dụng lâu)
 • To keep on doing smt: vẫn tiếp tục không ngừng làm gì
 • To look after: trông nom, săn sóc
 • To look into: điều tra, xem xét
 • To pass out = to faint: ngất (nội động từ, không dùng bị động)
 • To pick out: chọn ra, lựa ra, nhặt ra
 • To point out: chỉ ra, vạch ra
 • To put off: trì hoãn, đình hoãn
 • To run across: khám phá, phát hiện ra (tình cờ)
 • To run into sb: gặp ai bất ngờ
 • To see about to: lo lắng, săn sóc, chạy vạy
 • To take off: cất cánh <> to land
 • To take over for: thay thế cho
 • to talk over: bàn soạn, thảo luận về
 • to try out: thử nghiệm, dùng thử (sản phẩm)
 • to try out for: thử vai, thử giọng (1 vở kịch, buổi biểu diễn)
 • To turn in: giao nộp, đệ trình / đi ngủ
 • To watch out for: cảnh giác, để mắt, trông chừng (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s